Röntgenfoto

Röntgenfoto’s

De tandarts maakt röntgenfoto’s omdat hij hiermee onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen kan kijken en op die manier kan vaststellen of er hier tandbederf aanwezig is. Ook kan hij zien hoe het kaakbot eruit ziet en of er nog bijvoorbeeld verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn. Röntgenfoto’s kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten. Doorgaans maakt de tandarts twee typen foto’s: bite-wings en solo-opname. Daarnaast kan de tandarts ook een overzichtsfoto maken, namelijk het Orthopantomogram (OPG)

Bite-wings
Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. De tandarts maakt twee foto’s: één links en één rechts. Op deze foto is het kroongedeelte van de kiezen te zien, namelijk het gedeelte dat u zelf ook in de mond kunt zien. Verder is een klein gedeelte van de wortels en het omliggende bot te zien. Bite-wings worden gemiddeld eens in de twee jaar gemaakt, afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gebit en de leeftijd van de patiënt.

Solo-opname
Naast de bite-wing kan een tandarts een solo-opname maken. Dit doet hij als hij een bepaalde tand of kies nader wil onderzoeken. Op dit type foto is de hele tand of kies te zien: het kroongedeelte, het wortelgedeelte èn het gebied rondom de wortelpunt. In het gebied rondom de wortelpunt kan de tandarts bijvoorbeeld een ontsteking waarnemen.

Orthopantomogram
Deze foto wordt gemaakt om in één keer een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak. Zo’n foto kan nuttig zijn als de tandarts bijvoorbeeld in verband met uw gezondheidssituatie wil weten of er zich ontstekingen aan de wortelpunten bevinden, of hoe de verstandskiezen in de kaak liggen. Zo’n foto kan ook zijn dienst bewijzen voor patiënten die al geheel tandeloos zijn; In één overzicht kan de tandarts op deze foto zien of er nog wortelresten in de kaak aanwezig zijn. Dergelijke wortelresten zullen in een aantal gevallen namelijk eerst verwijderd moeten worden voordat de tandarts een nieuw gebit kan gaan maken.

Intra orale camera
Een intra-orale camera is een camera waarmee in de mond live beeldopnamen gemaakt kunnen worden, zodat u zelf kunt zien wat er in de mond gedaan is of wat er gedaan moet worden.

Tandartspraktijk de Oostpoort | Delft